Reklamacje

Reklamacje

 

Opis procedury reklamacji:

I. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

II. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacje@e-planeta.pl lub korespondencyjnie na adres: Gadżety z Planety Ltd., ul. Ogrodowa 21, 74-107 Radziszewo. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Sposób powiadomienia zależy od sposobu w jaki została zgłoszona reklamacja (wskazany przez kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny).

III. Możliwa jest konieczność , po wcześniejszym ustaleniu, dostarczenia przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sprzedawcy oraz opisem reklamacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego przesyłki, niezbędnym do rozpatrzenia procesu reklamacyjnego jest dołączenie do towaru oraz formularza zwrotu, protokołu szkody sporządzonego przez kuriera/doręczyciela. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 1. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 2. Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 3. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego. 4. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

IV. Sprzedający pokrywa / rekompensuje kupującemu koszt (możliwej,najtańszej przesyłki ekonomicznej) związany z dostarczeniem reklamowanego przedmiotu pod wskazany adres w celu złożenia reklamacji tylko w przypadku jej uznania.

V. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VI. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Firmy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Firmie za nabycie danego produktu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl